Categories
Ideas Public Speaking

Is 2018 the best time to commence your studies/Czy rok 2018 jest najlepszym czasem na rozpoczęcie studiów?

October 2018

This blog post has the transcript of my Inaugural Lecture at Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.
The Dean of Krakow Polytechnic’s Department of Civil Engineering  Andrzej Szarata – full Polish title (Dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK. Kierownik Zakładu Systemów Komunikacyjnych Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowe” asked me to give the inaugural address to new students starting in 2018.

 

I decided to ask and attempt to answer the question  “Is 2018 the best time to commence your studies/Czy rok 2018 jest najlepszym czasem na rozpoczęcie studiów?”

It’s somewhat stressful for me to deliver a talk in Polish to an audience of 450

                                                                   Just before I was on stage

 

 

 

 

 

I asked myself why I was giving the talk and what I wanted to achieve.Many people in the audience (apart from the students) were suit wearing academics and I felt some considerable pressure. They had never had someone like me at an event like this.

                                                                       Polish Formal Academic Dress

 

You can read the full transcript of what I said, and why (or watch the video) below.

The reason why I wanted to give the talk was to communicate to the new students that they can influence how happy, fulfilled and successful they will be, if they are pro-active and take the initiative in getting involved in things,  decide carefully how they spend their time, who they hang out with and  use technology to fill in gaps and broaden their horizons.

I showed one of my favourite TED talks –  Derek Sivers “How to start a movement. – which I hope sowed seeds of interest in doing a TEDx in the Polytechnic as well as re-enforcing the message I wanted to get across.

I was able to quote my father JR Lucas  who used to tell his new undergraduates  – reading PPE at Oxford University – “you will learn more from each other than from me”.  If you want to hear more of his ideas go here.

Students swear a pledge: to be good students – to do their best and to honour the good name of institution. These ceremonies feel really important to me.

I only had one slide – talks can be better without  powerpoint.

It was an emotionally challenging experience. I felt a real sense of responsibility.. I said to the students  – “the most important person/people to impress are not your professor(s) your parent(s) or your friend(s) – but yourself. Are you happy with the way you spend your day when you look in the mirror before you go to bed? If not, do something about it. ”

Applying that to myself – I was honoured to be invited, and satisfied with how I did.  Feedback as always welcome.

 

 

 

 

Polish transcript

Wyobraźcie sobie, że jest rok 2050 i jesteście na moim miejscu, udzielając rady studentom o rozpoczęciu studiów.  Co byście powiedzieli?

34 lata temu studiowałem na Uniwersytecie w Cambridge, Polska była krajem komunistycznym. ZSRR wciąż istniał, internet nie istniał, I Najważniejsze, ja nie byłem Polakiem, a teraz jestem

oczywiście  Świat się zmienił i pod wieloma względami, zmienił się na lepsze. Czy teraz jest naprawdę lepiej?

Wielu z Was jest Polakami. Ilu Polaków jest na widowni?

Czy my Polacy, czy jestesmy ludźmi optymistycznymi czy pesymistycznymi?

Polska znana jest z pesymizmu.

“Najlepsze miejsca pracy są za granicą,

najlepsi ludzie opuścili kraj, nasze najlepsze firmy są sprzedawane obcokrajowcom,

mamy straszną historię,

łatwe pieniądze były do zarobienia tylko w latach 90.

Mogłem kupić 100 Bitcoin za $10 każdy… .

Nawet nasz Hymn Narodowy “Jeszcze Polska nie zginęła” nie brzmi optymistycznie.

 

Ale ja jestem optymistyczny ale rationalny Polakiem. Wiec

O ile Moje pytanie brzmi: “Czy rok 2018 jest najlepszym czasem, aby rozpocząć studia?

 

Moja odpowiedź brzmi: Tak, o ile chcesz  i wiesz jak.

Dlaczego mnie to Obchodzi?

Prowadzę warsztaty dla studentów nt przedsiębiorczości i bardzo często jestem przerażony ich brakiem świadomości o tym co naprawdę jest ważne i co się w życiu liczy.

Studenci często nie uczą się

przywództwa,

aktywności wolontaryjnej,

przejmowania inicjatywy,

przejmowania kontroli nad sposobem spędzania cennego czasu,

bycia aktywnym I decydowania o tym, co robić ze swoim życiem,

Nie pozwól życiu po prostu się przydarzyć.

Przejmij kontrolę nad własnym życiem.

Studia są drogie, a nie mówię tylko o kosztach utrzymania się w Krakowie, ale i również o waszych  zainwestowanym cennych latach życia spędzonych tutaj tutaj

Jako studenci macie większą władzę nad swoim czasem niż gdy byliście domu, czy w szkole, to jak zdecydujecie się spędzać swój czas, jest naprawdę ważne.

Pozwólcie mi wyjaśnić, dlaczego jestem tu na scenie.

Pochodzę z Wielkiej Brytanii, ale od 27 lat mieszkam w Polsce, teraz jestem Polakiem, przedsiębiorcą zatrudniającym około 600 pracowników w Europie, USA i Azji. Wspieram wiele projektów non profit – takich jak TEDxKazimierz, społeczność startupów i globalne inicjatywy wspierające przedsiębiorczość. Uczę (jestem wykładowcą) biznesu i przedsiębiorczości na WSE I w UEK MBA.

Zwróciłem się do PK z pytaniem, jak mogę wesprzeć przedsiębiorczości w PK i zostałem zaproszony do wygłoszenia tego przemówienia.

Jak wykorzystać wasz czas studiów?

Mój ojciec  JR Lucas był nauczycielem filozofii na Uniwersytecie Oksfordzkim, opowiadał swoim studentom podczas pierwszego spotkania

“ Więcej możecie uczyć się od siebie nawzajem niż ode mnie (i od innych profesorów)”

Dlaczego?

Studenci tutaj w tej sali będziecie się nawzajem stymulować.

Zadawajcie trudne pytania.

Odpowiadanie na nie zmusza do prawdziwego zrozumienia, I głębokiej refleksji.

Ale nie tylko chodzi mi tylko o sferę intelektualną.

Poznaszacie również swój charakter, dobre i złe sposoby zabawy, nauczycie się kwestionować i wzmacniać inne wartości.

Będziecie spotykać osoby z różnych grup społecznych, które pochodzą z różnych środowisk,

odkryjecie, że najlepsi ludzie nie zawsze pochodzą “najlepszych” rodzin.

że trudne warunki otoczenia mogą czasami wzmocnić ludzi.

Być może ciężko było Ci się tu znaleźć.(dostać)

w Krakowie I także w PK są też ludzie z naszych państw sąsiedzkich, których ojczyzna została zaatakowana, albo którzy pochodzą z domów, gdzie rodzice ich maltretowali lub którzy walczą z problemami zdrowotnymi, jakich nie możemy sobie nawet wyobrazić.

Więc mądrze wybierz grupę znajomych. Wybierz starannie osoby, z którymi spędzasz czas. Stajesz się średnią z 5 osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu.

  1. Poznaj siebie: Najważniejszą osobą, której chcesz zaimponować, nie są twoi profesorowie, twoi rodzice czy przyjaciele. Czy ty jesteś I będziesz zadowolony z tego, jak spędzasz czas na koniec każdego dnia? Jeśli nie, zrób coś żeby to zmieniać?

Naucz się inteligencji emocjonalnej,

samokontroli,

empatii i

zarządzania własnym czasem.

Zrób coś dla innych – zostań wolontariuszem tak jak “imprezuj” i “baw się”. Będziesz miał dużo więcej zabawy i przyjemności w efekcie robienia czegoś w co wierzysz, niż po prostu z chodzenia do baru.

3 Dowiedz się więcej o przywództwie i osobistej skuteczności. Celem mojego wystąpienia jest pomóc wam jako studentom w osiągnięciu większego sukcesu.

Jeśli nauczysz się być aktywnym i robić rzeczy wartościowe, staniesz się 10 lub 50 razy skuteczniejszy i szczęśliwszy w wyniku tego.

4 Jesteś od urodzenia członkiem ery informacji:.

macie lepszy dostęp do wiedzy niż ja miałem, gdy byłem studentem w Cambridge. Jeśli chcesz nauczyć się jakiejś umiejętności lub za jakimś czasie, możesz zacząć już dziś.

Jeśli nie zgadzasz się z nauczycielem, możesz sprawdzić, czy ma racje czy nie on-line.  Jeśli nie lubisz waszego wykładowcy możesz znaleźć kurs online, który bardziej ci się spodoba,. Nauczyciele nie mogą marnować twojego czasu  lub cię ograniczać.

Macie lepszy dostęp do wiedzy niż jakakolwiek generacja w dowolnym momencie w historii świata, to jest niesamowite. Wykorzystajcie to.  Ta wspaniała Politechnika daje dostęp do ekspertów i doświadczeń innych ludzi. Użyj Internetu, aby uzupełnić i doskonalić to, czego się tutaj uczysz. Istnieją fantastyczne zasoby online do poszerzania horyzontów.

5 Bądź proaktywny i ucz przywództwa i przedsiębiorczości.   Pokażę krótki występ TED-a .

Dziekan Szarata zastanawia się nad ideą TEDxPolitechnikaKrakowska.

To skomplikowane być studentem, poszedłeś tutaj też się dobrze bawić, nie chcesz nic przegapić. Trzeba studiować i kształcić się. TEZ

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się zaangażować w działalność Startup Community, TEDx Community, charytatywną, studencką gazetę, klub sportowy, klub gier, nie ma znaczenia w co tak bardzo, jak to by się w “coś” zaangażować,

Jeśli się zaangażujesz, nie bądź tylko beneficjentem, dowiedz się kto jest za co odpowiedzialny i zaoferuj pomoc – jest to forma przywództwa.

Jeśli ktokolwiek tutaj chciałby mojej pomocy: mentoringu lub wsparcia w zakładaniu firm lub w sprawach związanych z TEDx, zapraszam do kontaktu ze mną.

Chętnie pomogę.

Spędźcie tu wspaniały czas w PK. Powodzenia.

English version (not quite what I said – but close enough)

Imagine it is 2050 and you are in my place giving advice to students about to start studying.  What would you say?
32 years ago I was a student  at Cambridge University, Poland was still communist. The USSR still existed and the internet didn’t exist.
The world has changed, and in many ways much for the better.  So are things really better now? Many of you are Polish . How many Poles in the audience?
Poland is known for its pessimism. “the best jobs are abroad, the best people leave, our best companies are sold to foreigners, we have had a truly terrible history, the easy money was to be made in 1990s
even our National Anthem  ” Poland is not yet lost” is the opposite of optimistic.
`
My question “Is 2018 the best time to start being a student?”
My answer this question is “it can be if you want and you know how”
Why do I care ? because I do workshops for students and again and again I am terrified by their lack of awareness about what really matters.
Learning leadership, volunteering, taking the initiative, taking control of the way you spend your precious time, being pro active. deciding what to do with your life, not letting you life happen to you
it’s  expensive to become a student here, not just the cost of living in Krakow but investing  years of your life in being here.
As students you have more power over your  time than when you lived at home. how you spend your time really matters
Before I how to best take advantage of being a student now  let me explain why I am here on the stage –
I’m from the UK but for the last 27 years I have lived in Poland, I’m Polish, I’m an entrepreneur with around 600 employees in Europe, the USA and Asia. I support many non profit projects – Like TEDxKazimierz, the Startup community and global initiatives to support entrepreneurship. I’m teaching business and entrepreneurhsip in WSE and UEK.
I approached the PK asking if I could support the development of Entrperneurship in PK and was invited to give this talk.
And this is what I want to tell you,
1 “you can learn more from each other than from me (and other professors),.
When my father was Philosophy teaching at Oxford University he used to tell his students in his first tutorial session.
Why?
Other students people in the lecture hall will stimulate you to learn more. asking and answering questions, forcing you to really understand.
You will also learn about character, reliabilty, good and bad ways to have fun,
to question some and strengthen other of  your values
you will meet people from different social classes who come from different backgrounds.
you will discover that the best people do not come form the “best” families
that a tough background can in some cases make people stronger and wiser.

You may have struggled hard to get your place here. For sure there are other people in Krakow, whose homeland have been invaded, whose parents have mistreated them, or who are struggling with health problems you can only imagine.

So appreciate your good fortune if you are more fortunate, and be sensitive to the places other students have come from.

Choose your friend group wisely. Choose the people you spend your time with carefully. You become the average of the 5 people you spend the most time with.
2.Get to know yourself: The most important person to impress is not your professors, your parents or friends At the end of the day, look in the mirror. Are you happy with how you spend your time.  Learn emotional intelligence, self control, empathy. and Time Management. Volunteer to do things as well as “partying and “having fun”/ you will have more fun as a by product of doing things you believe in that just heading for a bar.
3 Learn about leadership and personal effectiveness. The goal of my talk is to help you be more successful as students.  If you learn how to be active and do get worthwhile things done, as well as thinking about them you will become 10 or 50 times effective, and happier asa result
4 You are digital natives. Some of you clashed with you parents or teachers about this technology.  If you want to learn a skill or about sometime. you can start today. It’s only a question of motivation. and if you disagree with your teacher you can fact check, and if they are bad a teaching you can find a course on line doing the sam thing. Your Teachers can no longer BS  limit you.You have better access to knowledge than I had when I was a student at Cambridge. and better access to knowledge than any generation at any time in world history. This wonderful Politechnik gives you access to experts and other people’ experience. use the internet to complement and enhance  what you learn here. There are fantastic resources on line to broadening your horizons.
5 Be proactive and learn about leadership and enterprise.   I’m going to show a short TED talk. Prof Szarata is wondering about the idea of TEDxPolitechnikaKrakowska.
It’s complicated being a student, you went to have fun, you don’t want to miss out. you need to study and learn.
Whether you choose to get involved in the Startup Community, the TEDx Community, charity, a student newspaper,  a sports club. a games club doesn’t matter nearly so much as getting involved in something, If you do get involved don’t just be a beneficiary, find out who is in charge and offer to help – it’s a form of leadership.
If anyone here wants mentoring or support in starting businesses or things to do with TEDx, you are welcome to contact me. I’ll be glad to help.
Enjoy yourselves and have a wonderful time here at PK.