Categories
Entrepreneurship Featured Ideas TED&TEDx

The Happy to Chat Bench/Gaduławka unveiling 22nd September 2021

Introduction

This is not the first unveiling I’ve been to, or involved in, during my life, but it is a significant one. A few years ago I was behind the Kraków’ “Wojtek the Soldier Bear statue project” and wrote about it here. This blog post shares a few thoughts and reflections on what is happening today and why it matters. I’m sharing the press release that Maria Gorczyca prepared at the end of this blog post too.

  1. TED and TEDx operate with the mission of propagating “Ideas worth spreading”. Ideas are almost always most valuable when they are implemented, and if not should be measured and assessed by their impact,
  2. This great idea was not mine, was shared on the TEDxKazimierz stage, and thanks the work and commitment of other people mentioned below, it has come into being in Poland today fo the first time.
  3. I want to share some thoughts as to what I did to make it happen.

Why

We need stronger connections between people, and for people to talk and listen to each other more. In a digitally connected world, these benches can be part of the solution. Allison sets out the case in her TEDxKazimierz talk here

Be on the look out for good ideas

When I saw the report about Allison’s Happy to Chat benches, on the BBC, I thought “what a good idea”. High benefit, almost no cost, easy to copy.

Embrace risk of rejection and believe in your ideas

I was not afraid to get in touch with her, via her son who I found on Twitter. I invited her to give a talk about the project at TEDxKazimierz, to talk to Fulco Systems, the bench maker from Gliwice, and to the JCC. Each time people might have said no. They didn’t.

Have a vision of what you want to happen

I wanted a map with Happy to Chat Benches easy to find all over the world, from which people could download signs and add new benches. Maja created a map and instructions how to add benches With Fulco she created a website


Make yourself accessible

My Linkedin profile includes a form called Work with/for me Maja (Maria) who did loads of work on this project filled it in. This project would not have happened without her.

Be persistent and systematic

It’s taken time. Not all ideas worked, But we kept going. We had regular calls at 0930 on Sunday mornings where she updated me about progress over many months

Make things public

We are not PR specialists, but we made a press release and sent it to as many people as possible.

Empower people

I didn’t tell everyone what to do. I promoted a vision which other people could work towards

Appreciate people

Krzysztof Sabuda, Maria Gorczyca, Magdalena Błyskosz, Łukasz Siódmok, Sebastian Rudol , Allison Owen-Jones and Jonathan Ornstein did the work. Thank you.

Summary


This is the first such bench in Poland. I hope it will not be the last.

Press Release First Gaduławka (Happy to Chat Bench) w Krakowie

Wydarzenie odkrycia pierwszej Gaduławki w Polsce odbędzie się

22 września o 18:00 w Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie, ul Miodowa 24, Kraków 31-055

Gaduławka, czyli odpowiednik brytyjskiego Happy to Chat Benches zapoczątkowanego przez Allison Owen Jones w Cardiff wreszcie zawita w Polsce. Uroczystość odkrycia ławki odbędzie się na terenie Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie w trakcie Święta Sukkot 22 września o godzine 18:00 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na wydarzenie oraz do korzystania z Gaduławki.

O JCC:

JCC Krakow zostało otwarte w kwietniu 2008 roku przez Jego Królewską Wysokość Księcia Walii i jest centralnym miejscem odrodzenia życia żydowskiego w Krakowie. Zlokalizowane w centrum Kazimierza, dawnej żydowskiej dzielnicy Krakowa, JCC zapewnia rosnącej społeczności żydowskiej miejsce do spotkań, nauki i wymiany pomysłów w przyjaznym i serdecznym środowisku. Głównym celem JCC Krakow jest tworzenie otwartej, pluralistycznej i inkluzywnej społeczności, a także zapewnienie nowoczesnego i wysokiej jakości programu.

Czym jest Gaduławka?

Gaduławka to ławka, która zachęca do rozmowy. Oznakowana specjalną tabliczką zaprasza do spoczęcia i oczekiwania na partnera_kę do dyskusji. Celem Gaduławki jest walka z samotnością oraz odbudowanie poczucia wspólnoty wśród ludzi.

O projekcie:
Allison Owen Jones: ”
To wspaniałe, że inicjatywa trafiła do Polski”

Jonathan Ornstein Executive Dyrektor Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie:

”Jesteśmy szczęśliwi, że w ogrodzie JCC pojawiła się pierwsza Gaduławka w Krakowie. Po tak długim czasie rozłąki i dystansu społecznego, mamy nadzieję, że projekt ten stanie się kolejną motywacją to nawiązywania nowych znajomości w czasach, w których otwarty dialog staje się coraz ważniejszy”.

Łukasz Siódmok CEO Fulco: “ W Fulco zależy nam na więziach mieszkańców oraz polepszeniu przestrzeni miejskich, dlatego chętnie przyłączyliśmy się do projektu”

Magdalena Błyskosz Founderka Open Coffee Youth: “Open Coffee Youth loves our core team members working on great projects, –

Oksana Rovna Kuratorka TEDxKazimierz: “Celem TEDxKazimierz jest przedstawianie niesamowitych pomysłów na scenie. Cieszymy się, że jedna z naszych mówczyń odwiedzi Kraków”.

Maja Gorczyca: “Idea łączenia ludzi zachęciła nas, by włożyć w ten projekt nasze serca, dlatego nie mogę się doczekać, by zobaczyć efekty naszej pracy”.

Richard Lucas: “Takie ławki kosztują niewiele, a wywierają niesamowicie pozytywny wpływ na społeczeństwo. Potrzebujemy więcej inicjatyw łączących ludzi”.

Kto stoi za Gaduławką?

Gaduławka jest polskim odpowiednikiem Happy to Chat Benches stworzonego przez Allison Owen Jones w Cardiff. Akcja dotarła do Polski, dzięki przemówieniu TEDxKazimierz, gdzie inicjatywę przejął krakowski przedsiębiorca Richard Lucas oraz Maria Gorczyca, współpracujący z Fulco — jedną z czołowych firm architektonicznych w Polsce. Projekt wspierany jest również przez Magdalenę Błyskosz — founderkę Open Coffee Youth.

Czy udział w wydarzeniu jest darmowy?

Oczywiście! Zarówno udział w wydarzeniu, jak i korzystanie z Gaduławki jest całkowicie darmowe. Na uroczystości będzie szansa na porozmawianie z osobami odpowiedzialnymi za powstanie Gaduławki, w tym samą Allison.

Ze względu na obostrzenia pandemiczne organizator spotkania zaprasza jednak wyłącznie osoby w pełni zaszczepione (prosimy o posiadanie ze sobą certyfikatu szczepień). Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany formatu wydarzenia z powodu sytuacji epidemicznej.

Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat projektu?

Istnieje strona internetowa, na której można przyłączyć się do akcji, a nawet złożyć zamówienie na tabliczkę. Witryna posiada również mapę, przedstawiającą lokalizację ławek na całym świecie.

Kontakt:

Richard Lucas richardlucas@richardlucas.com +48-601400058 Maria Gorczyca mgorczyca03@gmail.com +48795488022

Sebastian Rudol JCC sebastian@jcckrakow.org +48 602 756 932

Przydatne linki:

https://www.ted.com/talks/allison_owen_jones_how_happy_to_chat_benches_a re_tackling_loneliness_dec_2020

http://htcb.fulco.pl/
https://www.bbc.com/news/uk-wales-50000204 https://pl.pinterest.com/richardhlucas/happy-to-chat-benches-around-the-world

Happy to Chat Benches are coming to Krakow

The first bench in Poland is to be unveiled at the JCC Krakow, ul Miodowa 24, Krakow
22nd September at 18:00

English version:

Happy to Chat Benches will be introduced in Poland under the name of Gaduławka. The bench unveiling will take place at the Jewish Community Centre of Krakow during the week-long Sukkot Festival on 22nd September at 18:00.

About JCC:

JCC Krakow was opened in April 2008 by His Royal Highness the Prince of Wales and now serves as the focal point for the resurgence of Jewish life in Krakow. Located in the heart of the city’s Jewish district of Kazimierz, the JCC provides Krakow’s growing Jewish community with a space to meet, learn, and share ideas in a warm, welcoming environment. JCC Krakow’s primary goal is to establish an open, pluralistic, and inclusive community that provides innovative, quality programming at the highest level in an optimistic and lively atmosphere.

What is a Gaduławka (Happy to Chat bench)?

Gaduławka or “Happy to Chat bench” is a bench which encourages people to talk. It has a special sign inviting everyone and everyone to sit and strike up a

conversation with a stranger. The aim of the action is fighting loneliness and rebuilding the sense of community among citizens.

About the project:
Allison Owen Jones said ”
It’s great to see this idea spreading to Poland. Jonathan Ornstein Executive Director of JCC Krakow said

We are happy that the JCC’s garden is now home to Krakow’s first Happy to Chat Bench. After such a long time of separation and social distancing, we hope that this project will become another driver to make new connections in times when open dialogue is becoming increasingly important.

Łukasz Siódmok CEO of Fulco said “ Fulco supports community and better public spaces so it is natural for us to be behind this project

Magdalena Błyskosz Founder of Open Coffee Youth said “Open Coffee Youth loves our core team members working on great projects, –

Oksana Rovna TEDxKazimierz Curator said “TEDxKazimierz is about putting great ideas on the stage. it’s wonderful to see our past speaker’s idea arriving in Krakow.

Maja Gorczyca said “The aim of joining people together made us put our hearts into this project and I can’t wait to see its results”

Richard Lucas said “These benches cost little with tremendous positive social impact. We need more ways of bringing people together”.

Who’s behind Gaduławka?

Gaduławka is a Polish equivalent of the Happy to Chat Benches introduced by Allison Owen Jones in Cardiff. The project reached Poland thanks to Allison’s TEDxKazimierz talk in October 2020 when she introduced the idea. Following this the further implementation was supported by Krakow entrepreneur Richard

Lucas, and Gliwice based Maria Gorczyca, working with Fulco — a leading street furniture firm. The action is also supported by Magdalena Błyskosz – the founder of Open Coffee Youth.

Is the participation in the celebration free?

Of course! Both participation and usage of the Happy to Chat benches are absolutely free. During the celebration there will be a chance to have a talk with people responsible for the benches, even with Allison who will visit Poland specially for this occasion.

However, for the safety and security of our community, JCC Krakow will only allow participants to attend this lecture if they are fully vaccinated (please bring proof of vaccination with you). JCC Krakow reserves the right to make changes to this event due to the epidemiological situation.

Where can I find additional information about the project?

For more information visit the project’s website, http://htcb.fulco.pl/ where it is possible to join the action and even order the bench label. The website also features a map which presents the location of benches all around the world.

Contact:

Richard Lucas Maria Gorczyca Sebastian Rudol JCC Kraków

Useful links:

https://www.ted.com/talks/allison_owen_jones_how_happy_to_chat_benches_a re_tackling_loneliness_dec_2020

http://htcb.fulco.pl/

https://www.bbc.com/news/uk-wales-50000204 https://pl.pinterest.com/richardhlucas/happy-to-chat-benches-around-the-world